Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων στον πίνακα θα γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 17-10-2017 και ώρα 13:00 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.