Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές από 8-12-2017 έως 14-12-2017 στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης.