Ανακοίνωση Πίνακα Επιλεγέντων-Αιτούντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία σχ. έτους 2017- 2018

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 216182/Δ2/08-12-2017 Εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2017-2018,  οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δυτικής Θεσσαλονίκης μόνο την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απατούνται για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές.