Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν στη σχολική μονάδα υπηρέτησης τους και επιθυμούν να διατεθούν μερικά ή ολικά σε ΔΙΕΚ που ανήκει στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, να καταθέσουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Τρίτη 6-2-2018 και ώρα 14.00. Επισυνάπτονται πίνακες με τα κενά των ΙΕΚ όπως αυτά έχουν σταλεί στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Οι εκπαιδευτικοί που ήδη έχουν διατεθεί σε ΙΕΚ δε χρειάζεται να καταθέσουν αίτηση εκ νέου, καθώς θα παραταθεί η διάθεσή τους για το Εαρινό Εξάμηνο.