Από τη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας μορίων αιτήσεων εκπαιδευτικών για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.

Αιτήσεις για διόρθωση λαθών θα γίνονται δεκτές στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Παρασκευή 9-3-2018.