Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, για τους οποίους απαιταίται να επισκεφθούν τη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης για την ολοκλήρωση της αίτησής τους, να προσέρχονται καθημερινά στο διάστημα από 8:00 έως 14:00.