Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας με τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι στη σχολική μονάδα οριστικής τοποθέτησής τους. Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων θα γίνονται δεκτές στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Τρίτη 29-05-2018 στις 10:00πμ.

Επίσης, γίνεται ανακοινοποίηση των πινάκων οργανικών κενών και πλεονασμάτων των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.