Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων των υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων επί του παραπάνω πίνακα, να το κάνουν έως την Πέμπτη 07-06-2018 και ώρα 10:00πμ, στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.