Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από μετάθεση-βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση. Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 18-6-2018 στις 15:00 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.