Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από μετάθεση-βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση (β φάση). Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 25-6-2018 στις 10:00 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.