Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας των οργανικών κενών σε ΣΜΕΑΕ και καλούνται οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ή έκαναν αίτηση βελτίωσης να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης το αργότερο έως τη Δευτέρα 25-6-2018 και ώρα 10:00 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (ή αποστολή με φαξ στο 2310-640265 και επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703).