ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (16-7-2018) - ως προς τον πίνακα κενών (μεταβολή στους κλάδους ΠΕ02-ΠΕ08-ΠΕ11-ΠΕ80-ΠΕ86-ΠΕ8805)

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν σε ΣΜΕΑΕ της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, λαμβάνοντας υπόψη τα επισυναπτόμενα κενά.

Η δήλωση τοποθέτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο με τα κριτήρια μοριοδότησης και θα πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως τη Δευτέρα 16-07-2018 και ώρα 15:00. Είναι, επίσης, δυνατή η αποστολή της δήλωσης με φαξ στο 2310-640265 (επιβεβαίωση λήψης στο 2310-605703).