Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αποσπαστούν σε Διαπολιτισμικά σχολεία της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά. Αίτηση απόσπασης μπορούν να καταθέσουν οι οργανικά ανήκοντες στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης εκπαιδευτικοί, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης από άλλα ΠΥΣΔΕ.

Η αίτηση απόσπασης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο με τα κριτήρια μοριοδότησης και θα πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως τη Δευτέρα 16-07-2018 και ώρα 15:00. Είναι, επίσης, δυνατή η αποστολή της αίτησης με φαξ στο 2310-640265 (επιβεβαίωση λήψης στο 2310-605703).