Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης γίνεται γνωστό ότι οι διαδικασίες τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά θα συνεχιστούν μετά τις 20 Αυγούστου 2018.

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί, οργανικά ανήκοντες στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης και αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ, να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (από την παραπάνω ημερομηνία και μετά) για τις διαδικασίες που θα πραγματοποιηθούν.