Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης αλλά έχουν ένδειξη "Πρωτοβάθμια" στην Υ.Α. των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (Κολοκοτρώνη 22, 2ος όροφος, Γραφείο 4) τη Δευτέρα 3-9-2018 υπογράφοντας το πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας. Στη συνέχεια θα πρέπει να απευθυνθούν στην ΔΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ώστε να τοποθετηθούν σε σχολείο αρμοδιότητάς της.