Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους τη Δευτέρα 3-9-2018.

Παρατήρηση ως προς τα μόρια που αναγράφονται στον πίνακα:

Στον πίνακα αναγράφονται τα συνολικά μόρια του κάθε εκπαιδευτικού χωρίς όμως να αθροίζονται με μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Στις διπλανές στήλες αναγράφονται οι δήμοι εντοπιότητας και συνυπηρέτησης και τα αντίστοιχα μόρια (4 και 10 αντίστοιχα) προσμετρώνται δυναμικά μόνο για σχολεία που ανήκουν στους δήμους αυτούς.