Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν σε ΣΜΕΑΕ της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, λαμβάνοντας υπόψη τα επισυναπτόμενα κενά. Όσοι εκπαιδευτικοί είχαν καταθέσει δήλωση τοποθέτησης τον Ιούλιο δεν είναι απαραίτητο να καταθέσουν εκ νέου, εφόσον δεν επιθυμούν να αλλάξουν τις επιλογές τους.

Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν με την τροποποιητική απόφαση (και δεν είχαν καταθέσει δήλωση τον Ιούλιο), η δήλωση τοποθέτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο με τα κριτήρια μοριοδότησης και θα πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Πέμπτη 30-08-2018 και ώρα 14:00. Είναι, επίσης, δυνατή η αποστολή της δήλωσης με φαξ στο 2310-640265 (επιβεβαίωση λήψης στο 2310-605703).