Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας που προσλήφθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης σε προσωρινά λειτουργικά κενά, το αργότερο έως τη Δευτέρα 10-9-2018 και ώρα 11:00πμ.

Τα λειτουργικά κενά και το έντυπο τοποθέτησης επισυνάπτονται παρακάτω: