Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που προσλήφθηκαν στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης στα παρακάτω λειτουργικά κενά σε Τμήματα Ένταξης και ΣΜΕΑ, το αργότερο έως τη Δευτέρα 10-9-2018 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.