Οι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν από το ΠΥΣΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης σε σχολικές μονάδες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.