Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ07 επιθυμούν να διατεθούν στο ΠΥΣΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (στα λειτουργικά κενά του επισυναπτόμενου πίνακα), να καταθέσουν αίτηση στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, το αργότερο έως την Παρασκευή 21-9-2018 και ώρα 14:00.

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ήδη από εκπαιδευτικούς δε θα ληφθούν υπόψη και θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.