Ενστάσεις επί των τοποθετήσεων θα γίνονται δεκτές το αργότερο έως την Τετάρτη 26-9-2018 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.