Από τη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί:

1.      κλάδου ΠΕ02 επιθυμούν να αποσπαστούν (εξ ολοκλήρου)

2.      κλάδου ΠΕ11 και ΠΕ86 επιθυμούν να διατεθούν για συμπλήρωση ωραρίου

σε σχολικές μονάδες ΔΥΕΠ, να καταθέσουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ή με φαξ στο 2310-640265 το αργότερο έως σήμερα, Πέμπτη 27-9-2018 και ώρα 15:00. Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 εκτός από διδακτικό ωράριο ασκούν και καθήκοντα υπευθύνου. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν ένα τουλάχιστον από τα προσόντα της παρ. 3 του αρ. 79 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’).

Τα λειτουργικά κενά είναι τα ακόλουθα:

 

Σχολείο

ΠΕ02

ΠΕ11

ΠΕ86

2ο ΓΣ Σταυρούπολης

6ω (πλήρους ωραρίου)

ΓΣ Κορώνειας (Λαγκαδίκια)

6ω (πλήρους ωραρίου)