Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ, οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν νέα δήλωση τοποθέτησης μετά τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 σε ομοσπονδίες, να το κάνουν το αργότερο έως τη Δευτέρα 1-10-2018 και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ή με φαξ στο 2310-640265. Θα πρέπει να κατατεθεί χειρόγραφη δήλωση τοποθέτησης (όχι ηλεκτρονική).