Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων μετά και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ (κλάδων ΠΕ78-ΠΕ80-ΠΕ86) και καλούνται:

  1. Οι εκπαιδευτικοί που στον κλάδο τους ανακοινώνονται  κενά και επιθυμούν να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2018-19 σε σχολικές μονάδες εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν:
    1. συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση απόσπασης και
    2. να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τη δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη απόφαση μοριοδότησης, ενώ θα πρέπει και να κατατεθεί υπογεγραμμένη και η ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης.

  1. Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τη δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες και να την καταθέσουν υπογεγραμμένη μαζί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επειδή η μοριοδότηση των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών υπάρχει ήδη από τις Υ.Α. απόσπασής τους, απαραίτητο είναι να κατατεθούν μόνο δικαιολογητικά που αφορούν σε εντοπιότητα εκπαιδευτικού, συνυπηρέτηση εκπαιδευτικού, καθώς και σε εντοπιότητα γονέα που πάσχει από ασθένεια η οποία μοριοδοτείται (εφόσον το σχολείο προτίμησης ανήκει στο Δήμο εντοπιότητας ή συνυπηρέτησης).

Οι αιτήσεις για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Πέμπτη 04-10-2018 και ώρα 11:00, ενώ  οι ηλεκτρονικές δηλώσεις τοποθέτησης θα μπορούν να κατατίθενται στο παρακάτω ηλεκτρονικό σύστημα:

Πληροφοριακό Σύστημα δηλώσεων τοποθέτησης

εντός της ίδιας προθεσμίας (η αποστολή της αίτησης απόσπασης και της δήλωσης τοποθέτησης θα μπορούν να αποστέλλονται και με φαξ στο 2310-640265, τηλέφωνο επιβεβαίωσης λήψης φαξ 2310-605703). Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής υπάρχουν στον παραπάνω σύνδεσμο.

Για τους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στον πίνακα μορίων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης και για τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικούς α’ φάσης, οι οποίοι είχαν καταθέσει δήλωση τοποθέτησης για την προσωρινή τοποθέτησή τους, είναι ήδη καταχωρισμένα τα στοιχεία που αφορούν σε συνυπηρέτηση και εντοπιότητα και δεν απαιτούνται εκ νέου δικαιολογητικά (και δεν μπορούν να τροποποιηθούν). Όσοι εκπαιδευτικοί δεν κατείχαν εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση αλλά κατέχουν πλέον θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής δήμου εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, αλλά μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για προβλήματα που πιθανώς προκύψουν κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρισης μπορείτε να καλείτε στο 2310-640261.

Σημειώνεται ότι εκτός από τα κενά του επισυναπτόμενου πίνακα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν και οποιαδήποτε άλλη σχολική μονάδα, στην οποία μπορεί να προκύψει λειτουργικό κενό μετά από απόσπαση εκπαιδευτικού.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός επιθυμεί να δηλώσει λειτουργικό κενό που αποτελείται από περισσότερα του ενός σχολεία, θα πρέπει να δηλωθεί στο ΠΣ μόνο το πρώτο.

Προσοχή! Τα κενά κλάδων ΠΕ78-ΠΕ80 μπορούν να τα δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί και των δύο αυτών κλάδων.