Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ και τοποθετήσεων αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ κλάδων ΠΕ01-ΠΕ02-ΠΕ03 και καλούνται:

  1. οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 που στη στήλη "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ" αναγράφεται "ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ" να καταθέσουν νέα χειρόγραφη δήλωση τοποθέτησης λαμβάνοντας υπόψη τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά που επιστυνάπτονται, το αργότερο έως τη Δευτέρα 8-10-2018 και ώρα 11:00πμ στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (ή με φαξ στο 2310-640265).
  2. οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση επί του πίνακα τοποθετήσεων να το κάνουν το αργότερο έως τη Δευτέρα 8-10-2018 και ώρα 11:00πμ.