Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας των σχολικών μονάδων που υπηρετούν οι αιτούντες απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί (κλάδων ΠΕ78-ΠΕ80-ΠΕ86), καθώς και ο τροποποιημένος πίνακας λειτουργικών κενών (τροποποίηση υπάρχει μόνο στον κλάδο ΠΕ86). Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ και οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί, να υποβάλουν νέα δήλωση τοποθέτησης, μόνο εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά κενά που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση απόσπασης εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ, καθώς και τις όποιες αλλαγές προέκυψαν στα λειτουργικά κενά. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τροποποιήσει τη δήλωσή του δε χρειάζεται να προχωρήσει σε καμία ενέργεια και θα ληφθεί υπόψη η παλιά δήλωση.

Η τροποποιημένη δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα δηλώσεων

Πληροφοριακό Σύστημα δηλώσεων τοποθέτησης

και οι εκπαιδευτικοί για την είσοδο στο ΠΣ μαζί με τον ΑΜ και το ΑΦΜ τους θα πρέπει να εισάγουν και τον Κωδικό Επανασύνδεσης που βρίσκεται τυπωμένος πάνω στην παλιά τους δήλωση τοποθέτησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος ο κωδικός επανασύνδεσης οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καλούν στο 2310-640261. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση της τροποποιητικής δήλωσης θα πρέπει αυτή να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (ή να σταλεί με φαξ στο 2310-640265, επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703), το αργότερο έως τη Δευτέρα 8-10-2018 και ώρα 11:00πμ.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός επιθυμεί να δηλώσει λειτουργικό κενό που αποτελείται από περισσότερα του ενός σχολεία, θα πρέπει να δηλωθεί στο ΠΣ μόνο το πρώτο.