Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ και τοποθετήσεων αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ κλάδων ΠΕ04-ΠΕ05-ΠΕ07-ΠΕ08 και καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση επί του πίνακα τοποθετήσεων να το κάνουν το αργότερο έως τη Δευτέρα 8-10-2018 και ώρα 11:00πμ.