Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 να καταθέσουν, εφόσον το επιθυμούν, νέα δήλωση τοποθέτησης λαμβάνοντας υπόψη τον επικαιροποιημένο πίνακα λειτουργικών κενών, το αργότερο έως σήμερα 11-10-2018 και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ή με φαξ στο 2310-640265 (επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703).

Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τροποποιήσει τη δήλωσή του, θα ληφθεί υπόψη η προηγούμενη που έχει καταθέσει.