ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ως προς την τοποθέτηση της εκπαιδευτικού ΝΙΦΤΑΝΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ11

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ και οι τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11. Καλούνται:

  1. Οι εκπαιδευτικοί που στη στήλη "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ" αναγράφεται η ένδειξη "ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ" να καταθέσουν εκ νέου χειρόγραφη δήλωση τοποθέτησης στα επισυναπτόμενα εναπομείναντα κενά και να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Παρασκευή 12-10-2018 και ώρα 15:00 (ή αποστολή με φαξ στο 2310-640265 - επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703)
  2. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση επί του πίνακα, να το κάνουν το αργότερο έως την Παρασκευή 12-10-2018 και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (ή αποστολή με φαξ στο 2310-640265 - επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703)