Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ και οι τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78-ΠΕ80.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση επί του πίνακα, να το κάνουν το αργότερο έως την Παρασκευή 12-10-2018 και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (ή αποστολή με φαξ στο 2310-640265 - επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703).