Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας τοποθετήσεων των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86.

Ενστάσεις επί του πίνακα θα γίνονται δεκτές το αργότερο έως την Πέμπτη 18-10-2018 και ώρα 12:00.