Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ80-ΠΕ82-ΠΕ83-ΠΕ86-ΠΕ87-ΤΕ0119 που προσλήφθηκαν στις 25-10-2018 να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης λαμβάνοντας υποψη τα παρακάτω λειτουργικά κενά, στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ή με φαξ στο 2310-640265 το αργότερο έως την Τρίτη 30-10-2018 και ώρα 12:00.