ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ως προς τα κενά του κλάδου ΠΕ8702

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας. Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να προσέλθουν την Τετάρτη 5-12-2018 από τις 8.00πμ έως τις 10.00πμ στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, ώστε να υπογράψουν το ημερήσιο παρουσιολόγιο και να καταθέσουν τη δήλωση τοποθέτησης στα λειτουργικά κενά που επισυνάπτονται πιο κάτω.