Από τη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλνίκης ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 207389/Ε2/30-11-2018  του ΥΠΠΕΘ από 13-12-2018 μέχρι και 17-12-2018 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.