Από τη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών μετά την εξέταση ενστάσεων.