ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - μόνο ως προς την ημερομηνία λήξης της θητείας