Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον οριστικό πίνακα επιλογής υπευθύνων ΕΚΦΕ να υποβάλλουν δήλωση με την σειρά προτίμησης των ΕΚΦΕ που επιθυμούν για την τοποθέτησή τους μέχρι την Παρασκευή 8/3/2019 και ώρα 10:00πμ.