Εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων στην έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου: Το ηλεκτρονικό παράβολο θα πρέπει να φαίνεται πληρωμένο την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ώστε να είναι δυνατή η δέσμευσή του από την υπηρεσία και οπωσδήποτε πρίν την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων (Τρίτη 2-4-2019 και ώρα 15:00)