Από τη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων εκπαιδευτικών για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.

Αιτήσεις για διόρθωση λαθών θα γίνονται δεκτές στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (ή με email) το αργότερο έως την Παρασκευή 19-4-2019.