Σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση δικαιλογητικών θα γίνεται καθημερινά στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης και ώρες 08.00 έως 14.00.