Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που επιθυμούν τα συμμετάσχουν στην 3ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσουν την ειδική έντυπη αίτηση, ακόμα και αν δεν υπάρχει μεταβολή ως προς τα ήδη καταχωρισμένα στοιχεία τους στο σύστημα ΟΠΣΥΔ.