Ανακοινώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σύμφωνα με το ΦΕΚ 813Γ/20-5-2019 και θα παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στις 12:00 (έως και τις 24-5-2019).