Σύμφωνα με την 12396/7-6-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης που κυρώνει την Πράξη 31η/7-6-2019, Θέμα 5ο, του ΠΥΣΔΕ της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, τοποθετούντε από 21/06/2019, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους  της Β/θμιας Εκπαίδευσης 30/6/2019, οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης και υπηρετούσαν για τις ανάγκες των Δημοτικών σχολείων στην αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το διδακτικό έτος 2018-2019, στις σχολικές μονάδες που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμό τους, όπως ο παρακάτω πίνακας.