Σας γνωρίζουμε ότι, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης τοποθετούνται  προσωρινά από τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 (Παρασκευή 28-6-2019), σύμφωνα με την Πράξη 32η/10-6-2019 του ΠΥΣΔΕ  Δυτικής Θεσσαλονίκης  και μέχρι την εκ νέου τοποθέτησή τους, ως εξής: