Σας γνωρίζουμε ότι, οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν σε Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης από τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 (28-6-2019), θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 28-6-2019 στα Γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Θεσ/νίκη, 2ος όροφος).