Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν σε σχολεία της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, να προσέλθουν την Τρίτη 2-7-2019 (όχι νωρίτερα) για να παραλάβουν τα έγγραφα που αφορούν την απόλυσή τους, από το Γραφείο 10, 2ος όροφος της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.