Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί στην επισυναπτόμενη απόφαση οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους  έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους (31/8/2019). 

(Τα σχολεία είναι ανοικτά κατά την θερινή περίοδο κάθε Τετάρτη).