Η αναφερόμενη εκπαιδευτικός στην επισυναπτόμενη απόφαση οφείλει να αναλάβει υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής της μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους (31/8/2019).

(Τα σχολεία είναι ανοικτά κατά την θερινή περίοδο κάθε Τετάρτη).