Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από μετάθεση-βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση (β φάση). Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων θα γίνονται δεκτές έως την Πέμπτη 29-8-2019 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.